Przeskocz do treści

Zespół Cmolasianie

Zespół Ludowy „Cmolasianie”

DSC_0272

Zespół Ludowy „Cmolasianie” powstał w 2002 roku na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Cmolasie. Głównymi inicjatorkami powstania zespołu były panie: Maria Rzeszutek, Danuta Zuba oraz Kazimiera Zagroba. Celem utworzenia zespołu było odtworzenie dawnych zwyczajów i obrzędów, jakie niegdyś towarzyszyły mieszkańcom Cmolasu. Tuż po stworzeniu zespołu, jego założycielki opracowały scenariusz do przedstawienia pt. „Wesele Cmolaskie”, które jeszcze w tym samym roku zostało zaprezentowane podczas uroczystych obchodów Dnia Matki w tutejszym Publicznym Gimnazjum. Tradycyjne stroje, charakterystyczne dla dawnych mieszkańców regionu zakupił Urząd Gminy w Cmolasie.

Okres działalności artystycznej Zespołu był bardzo bogaty w wydarzenia związane z kultywowaniem kultury własnego regionu. Już od samego początku Zespół działał prężnie, opracowując coraz to nowe scenariusze widowisk obrzędowych, przygotowując bogaty repertuar muzyczny, początkowo przy akompaniamencie znanego skrzypka Pana Władysława Pogody, a później nie mniej znanego akordeonisty Pana Jarosława Mazura. Owocami lat wytężonej pracy są pieśni oraz przedstawienia obrzędowe związane z tradycją obchodzenia: Świąt Wielkanocnych, Chrzcin, Wesela, Andrzejek oraz Świąt Bożego Narodzenia. Poszukiwania, opracowania i odtworzenia oryginalnych pieśni i tradycyjnych zwyczajów, znalazły wyraz w prezentacjach wykonywanych przez Zespół Ludowy „Cmolasianie”. Przygotowania Zespołu do udziału w konkursach oraz różnorodnych imprezach kulturalnych zaowocował bardzo bogatym repertuarem, na który składają się: kolędy, przyśpiewki ludowe i piosenki biesiadne. W swoim repertuarze Zespół ma także widowiska obrzędowe "Jasełka", "Chrzciny", "Zoloty", "Śniadanie Wielkanocne", "Wieczór Andrzejkowy", a także "Wesele Cmolaskie", które po latach Zespół postanowił odtworzyć na planie filmowym. Artystycznych inspiracji nie brakowało Zespołowi przygotowując okolicznościowe występy, nierzadko przepełnione humorem, wśród których znalazły się skecze: "Skecz unijny", "Wiejska kobieta", "Robol", "Aerobik", "Rachunek sumienia", czy "Sanatorium".
Dotychczasowy okres działalności, to także liczne nagrody i wyróżnienia, wśród których warto wymienić:

 • 3 października 2004 r. „Lasowiackie Zimioki” „Święto kapusty ziemniaczanej”, w Kolbuszowej Górnej. Zespół zaprezentował widowisko pt.”Zoloty”, za co otrzymał wyróżnienie. W tym dniu przyznano także Zespołowi nagrodę publiczności za potrawy, jakimi zespół częstował uczestników imprezy.
 • 21 stycznia 2007 r. XVII Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych w Głogowie Młp. Zespół otrzymał Nagrodę za podtrzymywanie tradycji i gwary ludowej.
 • 16 marca 2008 r. Jarmark Wielkanocny w Kolbuszowej Górnej. Zespół otrzymał Nagrodę.
 • 19-20 kwietnia 2008 r. XX Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Giedlarowej (gm.Leżajsk). Wśród 21 zespołów wystąpili także „Cmolasianie”, którzy zaprezentowali widowisko obrzędowe „Wesele Cmolaskie” otrzymując wyróżnienie.
 • 20 grudnia 2009 r. I Festiwal Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie. Nagroda za zajecie II miejsca.
 • 3 stycznia 2010 r. Przeglądzie Widowisk Kolędniczych ”Ida idą kolędnicy” w MDK w Kolbuszowej. Nagroda.
 • 19 grudnia 2010 r. II Festiwal Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie. Nagroda za zajęcie II miejsca.
 • 6 stycznia 2011 r. Przegląd Widowisk Kolędniczych „W Święto Objawienia Pańskiego”. Wyróżnienie.
 • 09 kwietnia 2011 r. XXIII w Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Wierzawicach. Wyróżnienie dla Zespołu Ludowego „Cmolasianie”.
 • 18 grudnia 2011 r. III Festiwalu Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie. Dyplom za zdobycie I miejsca.
 • 20 stycznia 2012 r. Przegląd Widowisk Kolędniczych „W Święto Objawienia Pańskiego”. Nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie „Kolęda patriotyczna z czasu walki o niepodległość”, Nagroda III m-ce w Przeglądzie Widowisk im. Józefa Buczka - Patriotycznie i Ludowo.
 • 22 stycznia 2012 r. XXII Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych w MGDK w Głogowie Młp. 2012. Nagroda II m-ce.
 • 21 kwietnia 2012 r. XXIV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w GOK Filia w Wierzawicach. Wyróżnienie I stopnia.
 • 20 maja 2012 r. Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska nuta” w MOK w Dynowie Nagroda III miejsce.
 • 14 października 2012 r. Konkurs Muzyki Etnicznej „Na lasowiacką nutę” podczas lokalnych targów turystyki: „Szlakami Lasowiaków” organizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” w Kolbuszowej.
 • 16 grudnia 2012 r. IV Festiwal Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie. Nagroda za zajęcie I m-ca.
 • 21 kwiecień 2013 r. XXV Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" Giedlarowa. Wyróżnienie.
 • 22 września 2013 r. III Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w ramach projektu Wykopki 2013 w Zabajce.
 • 15 grudnia 2013 r. V Festiwal Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie. Nagroda za zajęcie I m-ca.
 • 6 stycznia 2014 r. Przegląd Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej Górnej. Nagroda za zajęcia III miejsca.
 • 19 stycznia 2014 r. XXIV Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych w Głogowie Młp. Nagroda za zajęcie II miejsca.
 • 5 kwietnia 2014 r. XXVI Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej. Wyróżnienie.
 • 26 czerwca 2014 r. Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • 25 stycznia 2015 r. XXV Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych w Głogowie Młp. Nagroda za zajęcie II miejsca.
 • 9 maja 2015 r. XVI Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy. I miejsce.
 • 24 maja 2015 r. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dynowie. Wyróżnienie.
 • 17-18 października 2015 r. - XXXI Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie. Wyróżnienie.
 • 6 stycznia 2016 r. Przegląd Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej. Wyróżnienie.
 • 23 kwietnia 2016 r. XXVIII Wojewódzki Konkurs LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE w Sędziszowie Młp. Nagroda dla Pani Marii Rzeszutek za najlepszą reżyserię widowiska pt."Wróżby Andrzejkowe".
 • 15 października 2016 r. 32. Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego w Świlczy. Wyróżnienie.
 • 6 stycznia 2017 r. Przegląd Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej. Wyróżnienie.
 • 22-23 kwietnia 2017 r. XXIX Wojewódzki konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Sędziszowie Młp. Wyróżnienie za prezentacją widowiska pt. „Żeniacka”.
 • 28 i 29 kwietnia 2018 r. XXX Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Sędziszowie Młp. Wyróżnienie za prezentacją widowiska pt. „Śniadanie Wielkanocne”.
 • 20 maja 2018 r. Eliminacje do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. „Pogórzańska Nuta” w Dynowie. I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.
 • 21-24 czerwca 2018 r. 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
 • 08 września 2019 r. IX Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2019”. Wyróżnienie w kategorii Zespoły Śpiewacze.
 • 20 września 2020 r. „XXV Jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych” w Tyczynie, I miejsce.
 • 4-5 września 2021 r. XXXIII Wojewódzki konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Sędziszowie Młp., III miejsce za widowisko„Weselna krzątanina”.
 • 3 lipca 2022 r. „ XVII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych” w Tyczynie, Wyróżnienie.
 • 15 kwietnia 2023 r. XXXV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Sędziszowie Młp., III miejsce za widowisko pt. „Potańcówka”.
 • 21 maj 2023r. XXXII Przegląd Pogórzańska Nuta 2023r. w Dynowie, II miejsce.
 • 16 lipiec 2023r. I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym, wyróżnienie.
 • 23 lipiec 2023r. Lesiocka Parzygęba i Jarmak Puszczańskiej Godki w Kolbuszowej, II miejsce.
 • 18 listopad 2023r. V Festiwal Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmolasie, II miejsce.
 • 21 kwietnia 2024r. XXXVI Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Sędziszowie Młp., III miejsce.

Znaczącym w historii dorobku Zespołu Ludowego Cmolasianie jest także film pt.”Wesele Cmolaskie”. Autorem scenariusza jest Pani Maria Rzeszutek, kierownikiem muzycznym Pan Jarosław Mazur, a reżyserem Pan Jerzy Dynia.
Premiera filmu odbyła się 6 października 2013r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie, a w filmie przedstawione są dawne obrzędy weselne takie jak: wykupywanie panny młodej, błogosławieństwo, przemarsz orszaku weselnego z marszałkiem i rózgą, witanie chlebem i solą, zaczepiny, krojenie kołacza. Wszystkim tym obrzędom towarzyszyła biesiada, tradycyjne śpiewy, tańce, a także tradycyjna muzyka. Wszystko to w przepięknej scenerii Skansenu w Kolbuszowej. Premiera telewizyjna „Wesela” odbyła się 19 (cz.1) i 26 (cz.1) stycznia 2014 r. w TVP Rzeszów w programie Spotkanie z folklorem.

Aktualnymi Członkami Zespołu są: Józefa Chmielowiec, Helena Dziuba, Teresa Jadach, Bronisława Kosiorowska, Krystyna Szczepanek, Maria Wilk, oraz Panowie w osobach: Władysław Dziuba, Władysław Halat, Władysław Jadach, Krzysztof Marszałek i Karol Ziętek. Od samego początku kierownikiem Zespołu jest Pani Maria Rzeszutek, instruktorem muzycznym obecnie jest Pan Jarosław Mazur.

W grudniu 2016 r. została wydana płyta Zespołu Ludowego Cmolasianie pt. „Jak żem chodził do dziewczyny”. Na płycie znalazła się część bogatego repertuaru zespołu, który wypełniają liczne piosenki ludowe, biesiadne i przyśpiewki na różne okazje. Dwa lata później z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zespół nagrał płytę pt. „Narodzenia czas” zawierającą 14 tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek. Nagranie wykonano w Studiu Audiowizualnym w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Płytę wydano ze środków: Gminy Cmolas oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie.

Skip to content