Przeskocz do treści

Program działania SOK w Cmolasie

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie to instytucja z 18-letnim stażem, której głównym celem działania jest włączenie społeczności gminy i nie tylko w aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym oraz upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także podtrzymywanie tradycji kulturowych regionu. Instytucja stale się rozwija, a poprzez dostosowany program działania przyciąga lokalnych odbiorców. Istotnym zadaniem Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie jest utrzymanie sprawdzonych już działań, polepszania ich i szukania nowych innowacyjnych rozwiązań i celów.

Ważnym zadaniem jest przyciągnięcie szerokiego grona odbiorców w różnych grupach wiekowych, o różnych zainteresowaniach poprzez wzbogacenie istniejącej już oferty i wprowadzenie nowych rozwiązań. Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie dążyć będzie do współpracy z innymi Domami Kultury, Stowarzyszeniami, Szkołami, Bibliotekami, Muzeami itp.

Do zadań SOK Cmolas należeć będzie kontynuacja sprawdzonych i lubianych przez lokalną społeczność imprez cyklicznych tj.: koncert zimowy, zajęcia „Ferie z SOKiem” w SOK w Cmolasie, „Ferie dla dzieci” w WDK w Trzęsówce, zajęcia pn. „Lato z SOKiem” w SOK w Cmolasie, zajęcia „Lato w Trzęsówce” w WDK w Trzęsówce, turniej szachowy, kiermasz świąteczny „Przy Wielkanocnym Stole” oraz „W przeddzień Bożego Narodzenia” w SOK w Cmolasie, który polega na prezentacji wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych, koncert z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka w SOK Cmolasie, impreza kulturalno-rozrywkowa pn. „Dni Cmolasu” na stadionie sportowym w Cmolasie, konkurs pt. „Festiwal Mowy Lasowiackiej”, którego tematem jest twórczość zaprezentowana gwarą lasowiacką, a jego celem krzewienie zamiłowania do kultury i tradycji regionu, przypomnienie i popularyzacja gwary lasowiackiej, współorganizacja Festiwalu Kultury Lasowiackiej w Kościele Parafialnym pw. śś. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich.

W celu przyciągnięcia młodszych jak i starszych odbiorców SOK Cmolas organizuje inne formy działalności kulturalnej do których należą: spektakle teatralne dla dzieci, wystawy plastyczne i fotograficzne (wystawy w tym przygotowane przez uczestników zajęć w SOK Cmolas i WDK Trzęsówka), tematyczne spotkania z gośćmi, wyjazdy na wydarzenie kulturalne - koncerty (w tym przygotowane przez uczestników zajęć w SOK Cmolas i WDK Trzęsówka). Planowanym działaniem jest organizacja wyjazdów do kin, teatrów, filharmonii.

Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie mająca na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Cmolas, znalazła wyraz w kołach zainteresowań. Zajęcia przeprowadzone są przez Instruktorów danej dziedziny. W SOK Cmolas i w WDK Trzęsówka odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży: rytmiczno-ruchowe, tańca współczesnego, zajęcia wokalne, szachowe, plastyczne, nauka gry na instrumentach, tenisa stołowego. Natomiast dla dorosłych odbywa się gimnastyka/fitness.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie kilka razy w roku zaprasza do współpracy osoby z własną ofertą warsztatową i ofertą cyklu wykładów, spośród których można wymienić: warsztaty fotograficzne, kosmetyczne, warsztaty tworzenie biżuterii, bibułkarskie, koronkarskie, szydełkowania, malarstwa i rysunku, podróżnicze, o zdrowiu i żywieniu.

Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi działalność wydawniczą kwartalnika „Panorama Gminy Cmolas”, której głównym celem jest promocja wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie gminy, przekazanie ważnych informacji i komunikatów skierowanych do społeczności lokalnej.

Aktywność Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie, to również działalność radiowa. Radio Cmolas działa w internecie, a jego słuchanie możliwe jest na stronie internetowej sok.cmolas.org w zakładce Radio Cmolas. W ramach prowadzonych audycji przekazywane są ogłoszenia oraz relacje z bieżących wydarzeń. Podawane są informacje kulturalne, zapowiedzi oraz relacje z imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Cmolas oraz całego powiatu kolbuszowskiego. Tematem są także rozmowy z przedstawicielami gmin i powiatu kolbuszowskiego dotyczące bieżących istotnych dla mieszkańców regionu spraw. Zamieszczane są informacje z sesji rady, które informują mieszkańców m.in. o bieżących inwestycjach, cenach wody, podatku od nieruchomości. Słuchacze zapoznają się z tematyką przedsiębiorczości, ofertami pracy oraz możliwością udziału w szkoleniach. Poruszane są tematy poświęcone problematyce rolnictwa, podawane są informacje, komunikaty sołtysów poszczególnych wsi. Radia można słuchać od poniedziałku do soboty, są to piętnastominutowe wiadomości o godz. 8.00 oraz ich powtórzenie o godz.12.00, 16.00 i 20.00. W sobotę powtórzenie wiadomości o godz. 16.00 natomiast o godz. 12.00 i 19.00 nadawane jest słuchowisko radiowe dla dzieci. Ponadto słuchacze Radia Cmolas mogą wysłuchać w niedziele, święta i czwartki transmisji mszy św. z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Radio Cmolas obejmuje patronatem medialnym imprezy kulturalne odbywające się na terenie Gminy Cmolas oraz całego powiatu.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie promuje swoje działania na funpage’u w serwisie społecznościowym Facebook oraz na własnej stronie internetowej. W dobie dzisiejszych czasów jest to najszybsza forma komunikacji z lokalnym społeczeństwem, które na bieżąco może dowiadywać się o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w SOK Cmolas.

Obok działalności w obszarze kultury Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą, która polegała na odpłatnym wynajmowaniu wyposażenia i pomieszczeń w SOK Cmolas i WDK Trzęsówka na doraźne potrzeby organizacji społecznych oraz rodzinne imprezy okolicznościowe.

W ramach współpracy Samorządowy Ośrodek Kultury w udostępnia nieodpłatnie wyposażenie na potrzeby organizacyjne instytucji i organizacji pożytku publicznego oraz młodzieży aktywnej artystycznie z Gminy Cmolas. Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie zamierzał pozyskać środki z innych źródeł finansowania tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenia.

W Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie działa Zespół Ludowy Cmolasianie i Koło Gospodyń Wiejskich w Cmolasie, który reprezentują instytucję na wielu różnych konkursach i wydarzeniach związanych z kultywowaniem kultury własnego regionu. SOK Cmolas planuje przygotowanie specjalnej oferty przeznaczonej dla Seniorów tj.: zabawy taneczne – tematyczne z Instruktorem tańca, utworzenie klubu Seniora, wyjazdy na wydarzenia kulturalne, zabawa andrzejkowa, organizacja wyjazdów do kin, teatrów, filharmonii.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie dąży do stworzenia miejsca, które kojarzone będzie z rozwojem, wysoką kulturą oraz przyjemnym spędzeniem czasu. Poprzez podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej zamierza przyciągnąć lokalną społeczność w różnym wieku aby z zapałem i pasją uczestniczyli w życiu kulturalnym.

Skip to content